Taulell de comunicacions

Convocatoria Assemblea General Ordinaria 8/6/2022 · 11:00 h

Per acord de la junta rectora del passat dia 18 de maig de dos mil vint-I-dos, us convoco a la Assemblea General Ordinaria de la societat Agroalmendra SAT, per el proper dimecres dia 8 de juny de l’any en curs, a les onze del matí, en primera convocatòria, I en el seu efecte, a dos quarts de dotze del matí, en segona convocatòria, a Agroalmendra SAT en polígono industrial La Noguera, C/ Plaça de l'orquestra, 6 Térmens (Lleida), amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

  • Aprovació de la modificació dels estatuts socials de la SAT, per establir el procediment de determinació del valor dels productes entregats per els socis a la societat, I el calendari de liquidació.
  • Precs I preguntes.

Térmens, 18 de maig de 2022

Joan Roque Forcat
President

Descarrega convocatòria

MESURES COVID-19
Es recomana que donada la situació actual de crisi de la Covid-19 i per tal d’afavorir el mínim nombre de desplaçaments i concentració de persones i en especial en relació a les més vulnerables, en la mesura del possible s’atorgui representació en l’Assemblea a favor d’un/a altre/a soci/a per tal de concentrar el mínim nombre de socis/es presents i garantir a l’hora l’exercici del vot del major nombre de socis/es, tot i tenint en compte que una sola persona només por representar el vot propi i d’un/a altre/a soci/a.

Es prega confirmació assistència: per tal de donar compliment a les mesures de distància i seguretat interpersonal establertes, els preguem que per motius organitzatius d’adaptació de l’espai i distàncies de seguretat entre els/les assistents, confirmin la seva assistència amb antelació trucant al telèfon 973 181 160 o enviant un e-mail a la següent adreça: agroalmendra@gmail.com abans del dia 3 de Juny de 2022.


Agroalmendra

Gestió i comercialització d'ametlla