Taulell de comunicacions

Convocatoria Assemblea General Ordinaria 30/11/2021 · 11:30 h

Per acord de la junta rectora del passat dia 11 de novembre de dos mil vint-I-u, es convoco a la Assemblea General Ordinaria de la societat agroalmendra sat, per el proper dimarts dia trenta de novembre de l’any en curs, a les onze del matí, en primera convocatòria, I en el seu efecte, a dos quarts de dotze del matí, en segona convocatòria, a el restaurant el Molí del Duc, Partida del molí s/n, Ctra. C12, km 153 (Lleida), amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

  • Lectura i aprovació de l’acta anterior.
  • Comentaris de la campanya 2020/2021.
  • Informar de les altes I baixes dels socis durant l’any així com la seva comunicació al registre sat.
  • Ratificar els acords aprovats per la junta rectora referent al programa operatiu 2021.
  • Aprovar els resultats I distribució del exercici económic 2020/2021.
  • Comentaris del tècnic miarnau.
  • Precs I preguntes.

Térmens, 11 de novembre de 2021

Joan Roque Forcat
President

Descarrega convocatòria

MESURES COVID-19
Es prega confirmació assistència:
 per tal de donar compliment a les mesures de distància i seguretat interpersonal establertes, els preguem que per motius organitzatius d’adaptació de l’espai i distàncies de seguretat entre els/les assistents, confirmin la seva assistència amb antelació trucant al telèfon 973 181 160 o enviant un e-mail a la següent adreça: agroalmendra@gmail.com abans del dia 26 de Novembre de 2021.

Obligatori l’ús de mascareta.
Nota per a confirmar l’assistència al dinar posterior a l’assemblea, trucar al telèfon 973 181 160 abans del dia 26 de novembre de 2021 (preu 25 euros)


Agroalmendra

Gestió i comercialització d'ametlla